องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 

 

 


  วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหา...
    วันที่ 12 สิงหาคม 2565นายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้...
  วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โครงการทำดีด้วยหัวใจถวายสมเ...
    วันที่ 11 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา นำโดยนายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบริหา...
  วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
    วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
  วันที่ 28 กรกฎาคม​ 256 ร่วมกิจกรรม เนื่องในโ...
    วันที่ 28 กรกฎาคม​ 2565 นายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พร้อมเจ้าหน้...

 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ท่านมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดนนเมืองพัฒนา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562