องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 

 

 


  วันที่ 27 กันยายน 2565 พิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภ...
   

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 18.40 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา นำโดยนายนิพนธ์ นิลขันธ์ น...

  วันที่ 15 กันยายน 2565 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอ...
    วันที่ 15 กันยายน 2565 นายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้เป็นประธานเปิดโค...
  วันที่ 14 กันยายน 2565 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภ...
   

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายจรัส โกฏค้างพลู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เป็นประธานในพ...

  วันที่ 13 กันยายน 2565 ประชุมสภา
    วันที่ 13 กันยายน 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำ...

 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ท่านมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดนนเมืองพัฒนา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562