วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2566
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2566 จำนวน 28 คนๆละ 36 บาท จำนวน 21 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างทำป้าย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างสำรวจยอดประชากรสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  พ.ค. 2566
ซื้อตะปูวัดความหนาชั้นพื้นดิน และเทปวัดระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับการรณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 16 คนๆ ละ 36 บาท จำนวน 32 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง