องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ประชุมจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 23 มิถุนายน 2564 13:30 น. สิบเอกยุทธภูมิ ขันทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับพนักงานส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

2021-09-06
2021-07-28
2021-07-27
2021-07-19
2021-07-01
2021-06-30
2021-06-29
2021-06-29
2021-06-24
2021-06-23