องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา [ 7 ต.ค. 2564 ]8
2 ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]6
3 ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]5
4 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]5
5 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]5
6 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่จัดตั้งศูนย์แยกกักกันโรคในชุมชน (Community Isolation) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 20 ก.ย. 2564 ]14
7 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุวรรณ ถึงท้ายบ้าน บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ก.ย. 2564 ]13
8 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะวันออกโรงเรียนบ้านโนนเต็ง บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ก.ย. 2564 ]17
9 ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ฉบับที่ 8 [ 30 ส.ค. 2564 ]17
10 ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา เส้นทางตะวันออกโรงเรียนบ้านคลองแค ถึง สามแยกไปคลองแคใต้ บ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 27 ส.ค. 2564 ]15
11 ประชาสัมพันธ์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ [ 24 ส.ค. 2564 ]13
12 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ Cape Seal สายจากบ้านนายสุชาติ ววงสันเทียะ ถึงบ้านนางเต้า สง่าสันเทียะ บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 4 ส.ค. 2564 ]15
13 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น จากร้านค้าชุมชนใหม่ ถึง สามแยกโนนสายทอง บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 3 ส.ค. 2564 ]13
14 ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ฉบับที่ 7 [ 30 ก.ค. 2564 ]16
15 ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ฉบับที่ 6 [ 27 ก.ค. 2564 ]15
16 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายโชค พาผล บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 9 ก.ค. 2564 ]12
17 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 9 ก.ค. 2564 ]15
18 ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ฉบับที่ 5 [ 29 มิ.ย. 2564 ]13
19 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา สายบ้านโนนเมือง เชื่อม ถนนสาย ทช 3003 บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 1 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มิ.ย. 2564 ]13
20 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฐานพระภูมิพร้อมศาลพระภูมิเจ้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 25 มิ.ย. 2564 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5