องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา [ 1 ต.ค. 2563 ]5
2 ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา [ 1 ต.ค. 2563 ]3
3 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 6 ก.ค. 2563 ]43
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมสังเกตุการณ์ ตรวจรับงานจ้าง [ 3 ก.ค. 2563 ]25
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]0
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ติดตาม การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง [ 17 มิ.ย. 2563 ]21
7 วันวิสาขบูชา วันสำคัญทางศาสนา [ 1 พ.ค. 2563 ]49
8 ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 1 พ.ค. 2563 ]57
9 ความเป็นมาและความสำคัญวันฉัตรมงคล [ 28 เม.ย. 2563 ]42
10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]0
11 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม [ 28 ก.พ. 2563 ]19
12 รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.โนนเมืองพัฒนา ประจำปี 2562 [ 3 ก.พ. 2563 ]21
13 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา [ 29 ม.ค. 2563 ]61
14 ประกาศกำหนดมาตรการในการเข้าร่วมประชุมสภา [ 6 ม.ค. 2563 ]18
15 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 ธ.ค. 2562 ]76
16 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) [ 13 ธ.ค. 2562 ]61
17 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์เพื่อเสียภาษี ประจำปี 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]12
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง [ 31 ต.ค. 2562 ]75
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ [ 30 ต.ค. 2562 ]76
20 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง [ 22 ต.ค. 2562 ]50
 
หน้า 1|2