องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 154 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง [ 31 ส.ค. 2565 ]18
2 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง [ 30 ส.ค. 2565 ]12
3 รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม) ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]13
4 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง [ 26 ส.ค. 2565 ]12
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 18 ส.ค. 2565 ]23
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 10 ส.ค. 2565 ]15
7 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ [ 3 ส.ค. 2565 ]23
8 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าสอบแข่งขันเพื่อสรรหาแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ส.ค. 2565 ]23
9 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรมาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 23 ก.ค. 2565 ]30
10 วันอาสาฬหบูชา [ 12 ก.ค. 2565 ]36
11 วันเข้าพรรษา [ 12 ก.ค. 2565 ]29
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เรื่อง การเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นศาลตาปู่บ้าน ถึงไร่นายผัด ม.9) [ 11 ก.ค. 2565 ]32
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เรื่อง การเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากร้านค้าชุมชนใหม่ ถึงสามแยกโนนสายทอง (สายทางนานายสุชาติ ววงสันเทียะ บ้านห้วยดินดำหมู่ที่ 5) [ 8 ก.ค. 2565 ]41
14 จำนวนเด็ก ศพด. ทั้ง ๓ แห่ง และ จำนวน นักเรียน ทั้ง ๓ แห่ง [ 14 มิ.ย. 2565 ]54
15 วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [ 1 มิ.ย. 2565 ]65
16 เชิญชวนทำกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา [ 12 พ.ค. 2565 ]67
17 วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ [ 9 พ.ค. 2565 ]72
18 ประชาสัมพันธ์วันฉัตรมงคล 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]62
19 ฐานข้อมูลสภาพน้ำเสียในพื้นที่ [ 2 พ.ค. 2565 ]65
20 รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]57
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8