องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 6 ก.ค. 2563 ]8
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมสังเกตุการณ์ ตรวจรับงานจ้าง [ 3 ก.ค. 2563 ]3
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ติดตาม การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง [ 17 มิ.ย. 2563 ]2
4 วันวิสาขบูชา วันสำคัญทางศาสนา [ 1 พ.ค. 2563 ]29
5 ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 1 พ.ค. 2563 ]36
6 ความเป็นมาและความสำคัญวันฉัตรมงคล [ 28 เม.ย. 2563 ]22
7 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม [ 28 ก.พ. 2563 ]1
8 รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.โนนเมืองพัฒนา ประจำปี 2562 [ 3 ก.พ. 2563 ]1
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา [ 29 ม.ค. 2563 ]46
10 ประกาศกำหนดมาตรการในการเข้าร่วมประชุมสภา [ 6 ม.ค. 2563 ]1
11 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 ธ.ค. 2562 ]54
12 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) [ 13 ธ.ค. 2562 ]43
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง [ 31 ต.ค. 2562 ]59
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ [ 30 ต.ค. 2562 ]56
15 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง [ 22 ต.ค. 2562 ]29
16 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าสอบแข่งขันเพื่อสรรหาแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 11 ต.ค. 2562 ]57
17 ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]35
18 แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 พ.ค. 2562 ]106
19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา [ 28 ก.พ. 2562 ]115
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง [ 27 ก.พ. 2562 ]96
 
หน้า 1|2