องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


วันที่ 24 มิถุนายน 2564 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2564


วันที่ 24 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรในสังกัดร่วมโครงการ ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ปลูกต้นไผ่ 3 สายพันธุ์ รวม 300 ต้น

2021-09-06
2021-07-28
2021-07-27
2021-07-19
2021-07-01
2021-06-30
2021-06-29
2021-06-29
2021-06-24
2021-06-23