องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2564


วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยได้มีการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องสักการะ ประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าสีขาว รวมถึงจัดลงนามถวายพระพรชัยมงคล

2021-09-06
2021-07-28
2021-07-27
2021-07-19
2021-07-01
2021-06-30
2021-06-29
2021-06-29
2021-06-24
2021-06-23