องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทำความสะอาดสำนักงานตามหลัก 5 ส.


วันที่ 30 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาได้ดำเนินกิจกรรมปัดกวาด ทำความสะอาดสำนักงาน เก็บขยะอันตรายแล้วตามหลัก 5ส. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "โคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด"

2021-10-21
2021-10-08
2021-10-04
2021-09-29
2021-09-29
2021-09-28
2021-09-23
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-14