องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ได้นำอาหารกลางวัน นม และใบงานการเรียนรู้ไปส่งยังบ้านนักเรียน


วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้มีมติที่ประชุมในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งจังหวัดนครราชสีมา ปิดการเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกตินั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่โรคระบาดดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาจึงแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ทั้ง 3 ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จำนวน 14 วันจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ จึงได้มีการนำอาหารกลางวัน นม และใบงานการเรียนรู้ไปส่งยังบ้านนักเรียนทุกคนเพื่อให้ได้รับสารอาหารและการเรียนอย่างครบถ้วน

2021-10-21
2021-10-08
2021-10-04
2021-09-29
2021-09-29
2021-09-28
2021-09-23
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-14