องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 มอบทรายอะเบทให้แก่ตัวแทน อสม. แต่ละหมู่บ้าน


วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายจรัส โกฎค้างพลู พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ยอดพังเทียม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้มอบทรายอะเบทให้แก่ตัวแทน อสม. แต่ละหมู่บ้าน นำไปแจกจ่ายประชาชนในชุมชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
2021-10-21
2021-10-08
2021-10-04
2021-09-29
2021-09-29
2021-09-28
2021-09-23
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-14