องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เดินรณรงค์โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมตัวแทนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ร่วมกับ ตัวแทน อสม.บ้านโนนเมือง เดินรณรงค์โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บ้านโนนเมือง
2021-10-21
2021-10-08
2021-10-04
2021-09-29
2021-09-29
2021-09-28
2021-09-23
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-14