องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


วันที่ 6-8 กันยายน 2565 ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชน และโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 6-8 กันยายน 2565 นายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชน และโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเผยแพร่และแนะนำ ควบคุมการบริโภคยาสูบและการรณรงค์ เพื่อการลด/ละ/เลิก การสูบบุหรี่ ให้กับประชาชนในตำบล โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถานศึกษาในพื้นที่ และสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร
2022-09-27
2022-09-15
2022-09-14
2022-09-13
2022-09-08
2022-09-07
2022-09-02
2022-08-30
2022-08-26
2022-08-19