องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


วันที่ 14 กันยายน 2565 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565


วันที่ 14 กันยายน 2565 นายจรัส โกฏค้างพลู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยได้มีการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งสาธิตวิธีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชน และมอบวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้แก่ตัวแทนทั้ง 11 หมู่บ้าน อีกด้วย

2022-09-27
2022-09-15
2022-09-14
2022-09-13
2022-09-08
2022-09-07
2022-09-02
2022-08-30
2022-08-26
2022-08-19