องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านคลองแคใต้ หมู่ที่ 3 ภายในหมู่บ้าน (ช่วงหน้าบ้านนางเสน่ห์ มุสันเทียะ ถึงบ้านนางแต๋ว เจริญ) [ 14 ก.ย. 2565 ]7
2 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา สายทางบ้านโนนเมือง ถึงลาดยางเส้น 3003 (ช่วงไร่นายชัยณรงค์ ชอบใหญ่ ถึงถนนลาดยางเส้น 3003 บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 1) [ 14 ก.ย. 2565 ]7
3 ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากลาดยางเส้น 4008 ถึงบ้านนายเฉลย หมู่ที่ 11 [ 7 ก.ย. 2565 ]8
4 ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนายวิรัช ถึงบ้านนายน่วม หงษ์สันเทียะ หมู่ที่ 8) [ 20 ก.ค. 2565 ]27
5 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ 4 (ช่วงไร่นางสุวรรณ อมฤทธิ์ ถึงไร่นายวัณลพ สง่าสันเทียะ และช่วงนานายประเสริฐ อินใหญ่ ถึงหน้าบ้านนายสมพร เหวขุนทด) [ 20 ก.ค. 2565 ]28
6 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 95% สายทาง บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 8 เชื่อม บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ 10 บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน [ 24 ก.พ. 2565 ]102
7 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 95% สายทาง บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 8 เชื่อม บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ 10 บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 10 ก.พ. 2565 ]90
8 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านโนนสายทอง หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 3 ก.พ. 2565 ]97
9 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 3 ก.พ. 2565 ]100
10 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ก.พ. 2565 ]99
11 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านดงมะเกลือ หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ก.พ. 2565 ]103
12 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ก.พ. 2565 ]99
13 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 25 ม.ค. 2565 ]94
14 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายวัดห้วยดินดำ - สระสี่เหลี่ยม บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยดินดำ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 1 ธ.ค. 2564 ]116
15 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางบ่าย สมสะอาด ถึง สามแยกคลองแคใต้ บ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 30 ก.ค. 2564 ]168
16 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา เส้นทางตะวันออกโรงเรียนบ้านคลองแค ถึง สามแยกไปคลองแคใต้ บ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 30 ก.ค. 2564 ]188
17 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Cape Seal สายทางจากบ้านแม่ใหญ่เอียด ถึง บ้านนายมานพ บ้านคลองแคใต้ หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 30 ก.ค. 2564 ]170
18 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุวรรณ ถึงท้ายบ้าน บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 14 มิ.ย. 2564 ]167
19 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Cape Seal สายบ้านนายปุ่นเชื่อมถนนสาย 3003 บ้านโนนสายทอง หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 14 มิ.ย. 2564 ]142
20 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา สายบ้านโนนเมือง เชื่อม ถนนสาย ทช 3003 บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 1 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 25 พ.ค. 2564 ]174
 
หน้า 1|2|3