องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การสมัครเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 23 พ.ค. 2562 ]59
2 การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ [ 23 พ.ค. 2562 ]53
3 การลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ [ 23 พ.ค. 2562 ]53
4 การลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 23 พ.ค. 2562 ]50
5 การชำระภาษีป้าย [ 23 พ.ค. 2562 ]49
6 การชำระภาษีโรงเรือน [ 23 พ.ค. 2562 ]56
7 การขออนุญาตถมดิน [ 23 พ.ค. 2562 ]51
8 การขออนุญาตขุดดิน [ 23 พ.ค. 2562 ]49
9 การขออนุญาตก่อสร้าง [ 23 พ.ค. 2562 ]54
10 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย [ 23 พ.ค. 2562 ]52
11 การขอใบอนุญาตขายสินค้าในที่สาธารณะ [ 23 พ.ค. 2562 ]53
12 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 23 พ.ค. 2562 ]53