องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 มอบทรายอะเบทให้แก่ตัวแทน อสม. แต่ละหมู่บ้าน


วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายจรัส โกฎค้างพลู พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ยอดพังเทียม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้มอบทรายอะเบทให้แก่ตัวแทน อสม. แต่ละหมู่บ้าน นำไปแจกจ่ายประชาชนในชุมชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29