องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 149 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วันปีใหม่ไทย [ 30 พ.ย. 2566 ]5
2 วันปีใหม่ไทย [ 30 พ.ย. 2566 ]4
3 วันรัฐธรรมนูญ ตรงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ [ 30 พ.ย. 2566 ]2
4 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ [ 22 พ.ย. 2566 ]6
5 ลอยกระทง ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ [ 13 พ.ย. 2566 ]8
6 จำนวนเด็กศพด.และ เด็กนักเรียน ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ [ 13 พ.ย. 2566 ]9
7 ประกาศ เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ปลอดบุหรี่ [ 31 ต.ค. 2566 ]11
8 ประกาศ เรื่อง กำหนดให้สถานที่สาธารณะในพื้นที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ [ 31 ต.ค. 2566 ]14
9 วันปิยมหาราช [ 23 ต.ค. 2566 ]20
10 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 18 ต.ค. 2566 ]1
11 วันคล้ายวันสวรรคต ร9 [ 13 ต.ค. 2566 ]21
12 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 12 ต.ค. 2566 ]16
13 ประชาสัมพันธ์เป้าหมาย SDGs [ 4 ต.ค. 2566 ]17
14 สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 2 ต.ค. 2566 ]23
15 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 28 ก.ย. 2566 ]28
16 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 11 ก.ย. 2566 ]12
17 วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ [ 4 ส.ค. 2566 ]22
18 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานายธีรศักดิ์ ชอบสว่าง ถึง ถนนสาย 3003 บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 24 ก.ค. 2566 ]27
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๒) [ 21 ก.ค. 2566 ]16
20 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ [ 6 ก.ค. 2566 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8