องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 157 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]28
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]3
3 ประชาสัมพันธ์ขอรับเอกสารใบสมัครกีฬาต้านยาเสพติด (โนนเมืองพัฒนาเกมส์) ครั้งที่ ๒ [ 31 ม.ค. 2567 ]23
4 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้"ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 19 ม.ค. 2567 ]29
5 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วันคนพิการสากล [ 1 ธ.ค. 2566 ]19
6 วันปีใหม่ไทย [ 30 พ.ย. 2566 ]24
7 วันปีใหม่ไทย [ 30 พ.ย. 2566 ]24
8 วันรัฐธรรมนูญ ตรงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ [ 30 พ.ย. 2566 ]19
9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ [ 22 พ.ย. 2566 ]26
10 ลอยกระทง ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ [ 13 พ.ย. 2566 ]24
11 จำนวนเด็กศพด.และ เด็กนักเรียน ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ [ 13 พ.ย. 2566 ]25
12 ประกาศ เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ปลอดบุหรี่ [ 31 ต.ค. 2566 ]25
13 ประกาศ เรื่อง กำหนดให้สถานที่สาธารณะในพื้นที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ [ 31 ต.ค. 2566 ]35
14 วันปิยมหาราช [ 23 ต.ค. 2566 ]36
15 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 18 ต.ค. 2566 ]21
16 วันคล้ายวันสวรรคต ร9 [ 13 ต.ค. 2566 ]35
17 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 12 ต.ค. 2566 ]31
18 ประชาสัมพันธ์เป้าหมาย SDGs [ 4 ต.ค. 2566 ]33
19 สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 2 ต.ค. 2566 ]40
20 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 28 ก.ย. 2566 ]43
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8