องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
   
 
 

 


  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมสภา สมัยประชุมสามั...
    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป...
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ผ้าป่าสามัคคีโครงการซุ้มป...
    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการซุ้มประตูช...
  วันที่ 24 มกราคม 2567 ประชุมขับเคลื่อนโครงการถังขย...
    วันที่ 24 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาร่วมประชุมร่วมกับประธาน อสม เพื่อขับเคลื่อนโ...
  วันที่ 13 มกราคม 2567 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
    เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำป...

 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ท่านมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดนนเมืองพัฒนา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562