องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 

 

 


  วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอ...
    วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา นำโดย นายนิพนธ์ นิลขันธ์ นา...
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ประชุมผู้ปกครอง ณ ศูนยพัฒนา...
    วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ประชุมผู้ปกครอง ณ ศูนยพัฒนา...
   

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง

  วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพั...
   

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา นำโดย นายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบริห...


 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ท่านมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดนนเมืองพัฒนา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562