องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เดินรณรงค์โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมตัวแทนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ร่วมกับ ตัวแทน อสม.บ้านโนนเมือง เดินรณรงค์โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บ้านโนนเมือง
2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29