องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด ได้ส่งมอบที่นอนพร้อมหมอน ให้กับศูนย์พักคอยผู้ป่วย (CI) ตำบลโนนเมืองพัฒนา


วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด รับมอบที่นอนพร้อมหมอน จำนวน 30 ชุด จาก นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ ส.ส.นครราชสีมา นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันท์ ส.อบจ.นครราชสีมา และ นายเจษฎา พิทยาภรณ์ ส.อบจ.นครราชสีมา เพื่อสนับสนุนให้กับศูนย์พักคอยผู้ป่วย (CI) ในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด ได้ส่งมอบที่นอนพร้อมหมอน ให้กับศูนย์พักคอยผู้ป่วย (CI) ตำบลโนนเมืองพัฒนา จำนวน 20 ชุด

2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29