องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2564 ร่วมทำความสะอาดศูนย์พักคอย (Community Isolation)


วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาตำบลโนนเมืองพัฒนา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนสระสี่เหลี่ยมเพื่อจัดทำศูนย์พักคอย (Community Isolation)
2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29