องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 8 เมษายน 2564 วันสงกรานต์ ประจำปี 2565 รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ


วันที่ 8 เมษายน 2564 นายนิพนธ์ นิลขัน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมชิก อบต. ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม” โดยได้มีการออกพื้นที่หมู่บ้านและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ ทั้งสื้น 11 หมู่บ้าน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคโควิด-19
2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29