องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 11 เมษายน 2565 ถึง 17 เมษายน 2565 ตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565


วันที่ 11 เมษายน 2565 ถึง 17 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้ตั้งด่านชุมชนและติดป้านระวังอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29