องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 19 เมษายน 2565 ประชุมการขยายทางจุดกลับรถโดยเพิ่มไหล่ทางให้กว้างขึ้น และให้เพิ่มแท่งแบริเออร์


วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 17.00 นายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายก อบต.โนนเมืองพัฒนา ได้เข้าร่วมประชุมกับ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยสารวัตรกำนัน แพทย์ และประชาชนตำบลโนนเมืองพัฒนา ณ ศาลาประชาคม บ้านคลองแคเหนือ โดยได้ประชุมการขยายทางจุดกลับรถโดยเพิ่มไหล่ทางให้กว้างขึ้น และให้เพิ่มแท่งแบริเออร์อีก 1 กิโลเมตร โดยให้มีความสูงเท่ากับถนนทั่วไป พร้อมทั้งติดตั้งไฟกระพริบจุดให้ประชาชนและสัตว์เลี้ยงข้ามถนน และเพิ่มไฟส่งสว่างตลอดถนน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนและควาปลอดภัยของประชาชน
2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29