องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 22 เมษายน 2665 กิจกรรมเราทำดีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น


วันที่ 22 เมษายน 2565 นำโดย นายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายก อบต.โนนเมืองพัฒนา พร้อมด้วยมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเราทำดีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยได้มีการจัดการขยะที่ทิ้งไม่ถูกสุขลักษณะให้มีความสะอาดเรียบร้อย และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม บริเวณถนน นม สาย 30003 โคกสระขี้ตุ่น และบริเวณป่าสาธารณประโยชน์บ้านคลองแคเหนือ

2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29