องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


ที่ 27 เมษายน 2565 ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย


วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 นายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พร้อมทั้งสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย หมู่ที่ 3,4,11 ตำบลโนนเมืองพัฒนา จำนวน 6 ครัวเรือน
2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29