องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 มอบทรายอะเบท โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก


วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พร้องเจ้าหน้า ได้มอบทรายอะเบทแก่ อสม. แต่ละหมู่บ้าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29