องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก


วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมกันเข้าร่วมร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยได้มีการเดินรณรงค์ แจกแผ่นพับความรู้ และใส่ทรายอะเบทตามพื้นที่น้ำขังที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ลูกน้ำยุงลาย
2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29