องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


วันที่ 14 กันยายน 2565 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565


วันที่ 14 กันยายน 2565 นายจรัส โกฏค้างพลู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยได้มีการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งสาธิตวิธีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชน และมอบวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้แก่ตัวแทนทั้ง 11 หมู่บ้าน อีกด้วย

2023-09-19
2023-09-19
2023-09-15
2023-09-12
2023-09-09
2023-09-08
2023-09-04
2023-08-30
2023-08-23
2023-08-16