องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


วันที่ 27 กันยายน 2565 พิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565


วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 18.40 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา นำโดยนายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร /สมาชิกสภา อบต./ผู้นำชุมชน/พนักงานส่วนตำบล และประชาชนตำบลโนนเมืองพัฒนา จัดพิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 50,000 บาท ทั้งนี้ อบต.โนนเมืองพัฒนาได้รับเกียรติจากนายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน / ถุงยังชีพ พร้อมด้วย สจ.ธวัฒน์ ศิริปริญญานันท์ สจ.เจษฎา พิทยาภรณ์ และคณะฯ ให้แก่นางบัญญัติ ใหญ่พุทรา บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ 10 และนายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายก อบต.โนนเมืองพัฒนา เป็นตัวแทนมอบเงินจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค จำนวน 5,500 บาท

2022-11-11
2022-11-10
2022-11-10
2022-11-07
2022-10-27
2022-10-25
2022-10-13
2022-10-05
2022-10-03
2022-09-27