องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ประชาคมเพื่อตรวจสอบความเสียหายเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ร่วมกับ คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านเกษตรกรรม ระดับตำบล จัดการประชาคมเพื่อตรวจสอบความเสียหายเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29