องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ประชาคมเพื่อตรวจสอบความเสียหายเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ร่วมกับ คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านเกษตรกรรม ระดับตำบล จัดการประชาคมเพื่อตรวจสอบความเสียหายเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
2022-11-11
2022-11-10
2022-11-10
2022-11-07
2022-10-27
2022-10-25
2022-10-13
2022-10-05
2022-10-03
2022-09-27