องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอด่านขุนทด ลงพื้นที่ตรวจผลการปฏิบัติราชการ


วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกอบต.โนนเมืองพัฒนา คณะผู้บริหาร นางสาวธัชนก สมณชื่น หัวสำนักปลัด อบต.โนนเมืองพัฒนารักษาราชการแทนปลัดอบต.โนนเมืองพัฒนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ อสม.พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ในการเดินทางลงพื้นที่ตรวจผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา และมอบนโยบาย สอบถามปัญหาการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานจัดทำถังขยะเปียก ปัญหายาเสพติด และประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 4 และเดินทางไปกราบพระพุทธรูปพระราชทานจากรัชกาลที่ 9 องค์ที่ 7 ชมสวนผสมผสานของนายประพันธ์ หึกขุนทด พร้อมเยี่ยมชมโบสถ์สีเขียวหยกวัดโนนเมือง อีกด้วย
2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29