องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 2 บ้านโนนเต็ง


วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 9:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา นำโดยนายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร /ผู้ใหญ่บ้าน /สมาชิกสภาอบต./อสม.และเจ้าหน้าที่ อบต.โนนเมืองพัฒนา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกครบทุกครัวเรือนเรียบร้อยแล้ว
2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29