องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 ตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566


วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้ตั้งด่านชุมชนและติดป้ายระวังอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29