องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา นำโดย นายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณบ้าสระสี่เหลี่ยม บ้านคลองแคใต้ และบ้านใหม่ทรายทอง
2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29