องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 8 - 11 มีนาคม 2566 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และผู้นำชุมชน


วันที่ 8 - 11 มีนาคม 2566 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และผู้นำชุมชน อบต.โนนเมืองพัฒนา
2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29