องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 23 มีนาคม 2566 วิ่งคบไฟงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีอำเภอด่านขุนทด


วันที่ 23 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา นำโดย นายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา มอยหมายให้ นางสาวธัญชนก สมณชื่น หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชกานแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา นำพนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ร่วมกับ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งคบไฟ งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีอำเภอด่านขุนทด ณ จุดที่ 16 หน้าร้านคลังเซรามิก เพื่อรอรับคบไฟจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร และส่งต่อให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ต่อไป
2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29