องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมทำความสำอาด 5 ส (Big cleaning day)


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย นายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายก อบต.โนนเมืองพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน  และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้จัดกิจกรรมทำความสำอาด 5 ส (Big cleaning day) ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบและภายในสำนักงาน

2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29