องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 3 มีนาคม 2566 เก็บขยะอันตราย


วันที่ 3 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาได้ลงพื้นที่ 11 หมู่บ้าน เพื่อเก็บรวบรวมขยะอันตรายแล้วนำส่งศูนย์คัดแยกขยะต่อไป
2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29