องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 13 ตุลาคม 2566 วันนวมินทรมหาราช


วันที่ 13 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา นำโดยนายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พน้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้ารานชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เ้าร่วมพิธีพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 โดยมีนายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานในพิธี โดยได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด เวลา 08.30 น. พิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมอำเภอด่านขุนทด เวลา 10.00 น. กิจกรรมมอบถุงยังชีพเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช มอบให้กับประชาชน ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้เดือดร้อน ลำบาก ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-11 ตำบลโนนเมืองพัฒนา จำนวน 11 ถุง
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29
2023-10-27
2023-10-27