องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ผ้าไทยใส่ให้สนุก


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงค์ไว้ในแผ่นดิน ร่วมสวมใส่ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทุกวัน เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้โครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ส่งเสริมและสืบสานความเป็นไทย ด้วยการใช้และสวมใส่ผ้าไทยให้สนุกในทุกโอกาส เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทยให้คงอยู่ อันเป็นค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้รายได้กระจายสู่ชุมชน ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน #ผ้าไทยใส่ให้สนุก #ผ้าไทยใส่ให้สนุกโคราช
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29
2023-10-27
2023-10-27