องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โครงการกีฬาหรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล ประจำปี 2567


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้จัดโครงการกีฬาหรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล ประจำปี 2567 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยมี นายเจริญ ชอบเรียบร้อย เป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีระเบียบวินัย ให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29
2023-10-27
2023-10-27