องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 13 มกราคม 2567 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567


เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดย นายนิพนธ์ นิลขันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงาน ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ขอขอบคุณ รองนายก ประธานสภา รองประธาน เลขา ส.อบต.ผู้นำชุมชน พนักงาน ทุกคน แม่บ้าน อสม. ประชาชนตำบลโนนเมืองพัฒนา ที่ช่วยกันเตรียมสถานที่ จัดงานตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ที่หน้า อบต.โนนเมืองพัฒนา บริจาคทรัพย์ ขนม โรงทานพร้อมทั้งแรงกายแรงใจฯลฯ สำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29
2023-10-27
2023-10-27