องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ผ้าป่าสามัคคีโครงการซุ้มประตูชุมพลจำลองและปรับภูมิทัศน์ศูนย์ราชการอำเภอด่านขุนทด


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการซุ้มประตูชุมพลจำลองและปรับภูมิทัศน์ศูนย์ราชการอำเภอด่านขุนทด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมายุ ครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29