องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร

นายนิพนธ์    นิลขันธ์
นายก อบต.โนนเมืองพัฒนา
โทร. 097-3422158


นายจรัส  โกฎค้างพลู
นายเจริญ  แสกำปัง
รองนายก อบต.โนนเมืองพัฒนา
รองนายก อบต.โนนเมืองพัฒนา
080-1513877

089-8652556
นายเคลื่อน    เหิมขุนทด
เลขานุการนายก อบต.โนนเมืองพัฒนา
089-2238697