องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) [ 2 ส.ค. 2564 ]83
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) [ 15 มิ.ย. 2563 ]84
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) [ 14 ก.พ. 2563 ]116
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ 28 มิ.ย. 2562 ]207
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) [ 11 พ.ค. 2562 ]161
6 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) [ 11 พ.ค. 2562 ]204
7 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี) [ 11 พ.ค. 2562 ]174
8 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ) [ 11 พ.ค. 2562 ]199
9 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข) [ 11 พ.ค. 2562 ]197
10 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ด้านการพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) [ 11 พ.ค. 2562 ]195
11 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ด้านการพัฒนาสังคม) [ 11 พ.ค. 2562 ]164
12 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)งที่ดี) [ 11 พ.ค. 2562 ]165