องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
มาตรการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]79
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]77
3 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]77
4 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]99
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]73
6 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]77
7 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]170
8 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]178
9 การแสดงค่านิยมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา [ 29 พ.ค. 2563 ]164
10 แนวทางการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 ต.ค. 2562 ]188
11 ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 22 ต.ค. 2562 ]163
12 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 22 ต.ค. 2562 ]160
13 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 1 ก.พ. 2561 ]161