องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
แนวทางการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564-2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]119
2 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 7 มี.ค. 2565 ]116
3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 7 มี.ค. 2565 ]117
4 ประกาศนโยบายงดให้งดรับของขวัญ No Gift Policy [ 28 ก.พ. 2565 ]134
5 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 12 ม.ค. 2565 ]132
6 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]253
7 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 11 ก.พ. 2564 ]120
8 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]209
9 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 3 เม.ย. 2563 ]212
10 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 ต.ค. 2562 ]213
11 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 22 ต.ค. 2562 ]223