องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
แนวทางการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564-2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]87
2 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 7 มี.ค. 2565 ]83
3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 7 มี.ค. 2565 ]83
4 ประกาศนโยบายงดให้งดรับของขวัญ No Gift Policy [ 28 ก.พ. 2565 ]102
5 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 12 ม.ค. 2565 ]101
6 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]221
7 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 11 ก.พ. 2564 ]89
8 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]180
9 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 3 เม.ย. 2563 ]183
10 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 ต.ค. 2562 ]175
11 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 22 ต.ค. 2562 ]187