องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
รายงานการคลัง


รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน    เอกสารประกอบ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง