องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ