องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
รายงานการคลัง


รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปี  2564    เอกสารประกอบ

รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง